Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt hiệu quả

Theo UBND tỉnh, tất cả ý kiến, phản ánh, kiến nghị của công dân và DN có phát sinh, đã được đơn vị chủ trì tiếp nhận và trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc bằng văn bản với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, chính sách, chủ trương gây cản trở trong sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Các cấp, các ngành và địa phương chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, qua đó đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ. Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ biến, nhân rộng có hiệu quả đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 56 quyết định công bố 300 TTHC, công khai 131 TTHC, không công khai 26 TTHC trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.963 thủ tục. Để góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC có liên quan đến DN. Kết quả, có trên 900 TTHC liên quan đến DN, trong đó có 678 TTHC đã được giảm thời gian giải quyết (tỷ lệ thời gian cắt giảm từ 20 – 70%).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện tại, tất cả TTHC đang thực hiện tại các cấp được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100%. Đồng thời, đăng tải lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của từng cơ quan, đơn vị (riêng đối với các đơn vị cấp tỉnh, các TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh).

Tiếp tục thực hiện công bố kịp thời 100% thủ tục hành chính theo quy định; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả… là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC, đã qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 giao cho Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với 37 thủ tục trong các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đăng ký bảo đảm của 3 đơn vị cấp huyện, gồm: Cái Nước, Thới Bình, TP.Cà Mau. Theo đó, người dân có thể lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đối với các thủ tục nêu trên để nộp tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối Hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa thủ tục của một số cơ quan ngành dọc về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, kết quả: Có 9/9 huyện, thành phố đã hoàn thành việc đưa TTHC lĩnh vực quân sự về thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Cấp huyện có 8/9 huyện, thành phố hoàn thành việc đưa TTHC lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và công an về thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Riêng TP. Cà Mau, lĩnh vực BHXH TP. Cà Mau đã sáp nhập với BHXH tỉnh Cà Mau kể từ ngày 1/1/2020, nên đưa về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Ngoài 7 TTHC theo quy định, tỉnh đã đưa về thực hiện tại Trung tâm thêm 19 TTHC nhằm tạo sự tập trung, thống nhất trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; lĩnh vực công an triển khai thực hiện tại Trung tâm vào đầu tháng 4/2020. Việc ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tiếp tục phát huy hiệu quả.

Theo UBND tỉnh, tới đây, địa phương xây dựng và triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng, trong đó có tiếp tục thực hiện công bố kịp thời 100% TTHC theo quy định; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nhưng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; kiến nghị giảm số lượng thành phần hồ sơ và chi phí thực hiện TTHC; xử lý nghiêm, kịp thời những cá nhân, đơn vị cố tình gây phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *