Cán bộ kiểm tra cơ sở nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng và được rèn luyện từ quân ngũ, đồng chí Cao Việt Anh đã ý thức, nỗ lực rèn luyện vươn lên trong học tập và công tác.

Tham gia công tác từ lúc 18 tuổi và trải qua nhiều vị trí như: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường 5; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường…, ở cương vị công tác nào, đồng chí đều nỗ lực, phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt là trong thời gian hơn 9 năm gắn bó với ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ và đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

“Khi được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, bản thân rất lo lắng, bởi chưa được nghiên cứu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thêm nữa, địa bàn phường rất đông đảng viên (Đảng bộ Phường 5 hiện có 1 đảng bộ bộ phận và 17 chi bộ trực thuộc, với 1.118 đảng viên), nhưng từ Chủ nhiệm đến các ủy viên UBKT Đảng ủy đều kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực công tác khác, từ đó từng lúc chưa chủ động về thời gian trong tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, chưa thể hiện hết trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên một số cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả chưa cao”, đồng chí Cao Việt Anh chia sẻ.

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của tổ chức đảng cấp trên, Đảng ủy Phường 5 và sự ủng hộ của tập thể đã tiếp thêm động lực cho đồng chí Cao Việt Anh quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, đồng chí chủ động nghiên cứu sâu các quy định, quyết định, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; học tập, trau đổi kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả, phù hợp của các đồng chí có thâm niên trong ngành. Nhờ vậy, đồng chí từng bước trưởng thành hơn, chủ động cùng tập thể UBKT tham mưu giúp Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa thực hiện hằng năm đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào công tác xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, với vai trò Chủ nhiệm, đồng chí tạo điều kiện cho các thành viên UBKT và nhiều đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do UBKT Tỉnh ủy, UBKT Thành ủy tổ chức. Qua đó, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực hơn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Cao Việt Anh điều hành phần biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu Nghị quyết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 9 và 10/6/2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát (cả chuyên đề và thường xuyên) 67 lượt chi bộ, 23 lượt đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện 4 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (khiển trách 3 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên).

Bên cạnh đó, hằng năm, UBKT tham mưu Đảng ủy thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát (chia làm 2 tổ) luân phiên dự giám sát việc sinh hoạt lệ của tất cả các chi bộ trực thuộc, để kiểm tra việc đăng ký và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt; sau mỗi cuộc sinh hoạt, tổ công tác họp rút kinh nghiệm cùng với chi ủy về những mặt còn thiếu sót trong cuộc sinh hoạt. Đồng thời, giám sát thường xuyên đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân… Qua đó đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra vào ngày 9 và 10/6/2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Kiên Cường đánh giá: Đảng bộ Phường 5 đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và vinh dự là tổ chức cơ sở đảng duy nhất của tỉnh Cà Mau được Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo đồng chí Cao Việt Anh, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trước hết là cán bộ kiểm tra phải nghiên cứu, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; nắm chắc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kể cả các lĩnh vực về kinh tế – văn hóa, đầu tư xây dựng, tài chính…, từ đó đánh giá, nhận định tình hình, vận dụng phù hợp vào từng đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể. Đồng thời, phải thường xuyên học tập kinh nghiệm của các đồng chí có thâm niên trong ngành Kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức đảng trên địa bàn; đọc các bài viết về phương pháp, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương đã đăng tải trên các trang điện tử…, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân.

Phải gương mẫu, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hằng năm phải xác định nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là bố trí thời gian hợp lý để tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên 100% chi bộ trực thuộc gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng để phòng ngừa vi phạm.

Trong kiểm tra, giám sát các chi bộ và thi hành kỷ luật đảng viên, phải tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát (đặt biệt là ở các chi bộ khóm, tận dụng uy tín, tiếng nói của cán bộ hưu trí), thông qua họ để làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, giúp đối tượng kiểm tra, giám sát nâng cao nhận thức, ý thức tự phê bình và phê bình, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định.

Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng. Khi đó, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát sẽ được nâng lên.

UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy phường in bảng tuyên truyền “27 biểu hiện suy thoái và Quy định những điều đảng viên không được làm”, làm thành khung treo tại lối ra, vào cơ quan nhằm giúp cán bộ, đảng viên hằng ngày nhìn thấy, tự soi rọi, tự chấn chỉnh bản thân…

Bằng sự nỗ lực, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, đồng chí Cao Việt Anh đã góp phần tích cực cùng với tập thể Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Phường 5 nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cá nhân đồng chí Cao Việt Anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen và 9 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng chí tiếp tục được Đảng bộ phường tín nhiệm bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Phường 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *