Cần quan tâm tạo nguồn nhân lực có tâm, có tài và có đạo đức

Cử tri Phường 6 phản ảnh, kiến nghị những vấn đề bức xúc: Tình trạng đường ngập ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; tình trạng xây nhà trái phép mặc dù trong thời gian qua đã được giải quyết nhưng chưa thỏa đáng, chưa đúng với nguyện vọng của nhân dân, cần được xử lý triệt để trong thời gian tới.

Cử tri phản ảnh với đại biểu dân cử. Cử tri phản ảnh với đại biểu dân cử.

Đặc biệt, nhiều cử tri băn khoăn trước tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương, thể hiện qua những vụ việc tham nhũng, thiếu trách nhiệm đã được phanh khui trong thời gian gần đây. Do đó, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cần quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực có tâm, có tài và có đạo đức.

Giải đáp những thắc mắc, băn khoăn, kiến nghị của bà con cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, vướng mắc, bức xúc của người dân để tìm giải pháp tháo gỡ, giải quyết. 4r5Về phía HĐND tỉnh, sẽ xem xét để ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ngành chức năng giải quyết các ý kiến, nguyện vọng hợp lý, chính đáng của cử tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *