Cần quyết liệt, chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thới Bình thực hiện đạt và vượt 12/18 chỉ tiêu chủ yếu.Một số chỉ tiêu vượt cao như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 23,33% (hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 2,03%,hộ cận nghèo 2,11%); tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt 40%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia vượt 5,25%; tốc độ tăng trưởng kinh tếvượt 3,32%…

Đến nay, có 6/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung mỗi xã đạt 16,54 tiêu chí. Huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM.

Đối với các chỉ tiêu huyện thực hiện không đạt trong nhiệm kỳ, các thành viên Đoàn công tác quan tâm đến các chỉ tiêu: kết nạp đảng viên (đạt 91,2%) và sản lượng tôm (đạt 87,37%),sản lượng lúa (đạt 69,45%).

Về công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, đến tháng 2, tất cả 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong đại hội.

Với đại hội Đảng bộ huyện, hiện Báo cáo chính trịđã qua 5 lần dự thảo, đang từng bước hoàn thiện. Công tác nhân sự đã thực hiện quy trình 5 bước, dự kiến danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII gồm 39người.

Đánh giá cao sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện, đã qua triển khai một số mô hình hiệu quả như lúa sạch, lúa hữu cơ…, Phó Bí thư Thườngtrực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị,nội dung văn kiện đại hội phải đảm bảo sát lợi thếvà định hướng phát triển; khai thác lợi thế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng từ tuyến đường hành lang biên giới Tây Nam; tiếp tục rà soát, tính toán lại công tác quy hoạch, để có chương trình, đề án cụ thể mời gọi đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương đã “lỡ hẹn” với mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, vì thế cần dồn lực, vừa xây dựng vừa nâng chất sao cho đạt hiệu quả tốt nhất ở giai đoạn tiếp theo.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý, huyện cần nắm vững hệ thống văn bản của Trung ương, của tỉnh để thực hiện đúng và đạt yêu cầu.

Tăng cường tuyên truyền, phát động thi đua trong nhân dân, để đại hội các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn xã hội.

Nắm chặt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý trước đại hội Đảng bộ huyện. Cùng với công tác chỉ đạo đại hội đảng cơ sở, huyện cần quyết liệt, chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *