Chỉ số cải cách hành chính giảm điểm

Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 cho thấy đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong hành động, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC. Đa số các đơn vị đạt điểm số từ 70% trở lên (trong đó, cấp tỉnh 19/19 đơn vị; cấp huyện 5/9 đơn vị). Con số này cũng cho thấy hiệu quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực đã được cải thiện; các đơn vị có sự đầu tư, tập trung để nâng cao điểm số ở các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, điểm số bình quân năm 2017 thấp hơn so với năm 2016 (cả cấp tỉnh và cấp huyện) là do đa số các đơn vị không đạt điểm ở các tiêu chí, tiêu chí thành phần về tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các đơn vị cấp tỉnh, trong năm 2017, có 5 đơn vị bị điểm trừ: Sở Công thương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nguyên nhân do có văn bản đề nghị rút kinh nghiệm, kiểm điểm lãnh đạo đơn vị của Chủ tịch UBND tỉnh; có kết luận sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách; có công chức bị phản ánh, kiến nghị về tác phong, thái độ giao tiếp với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chậm tham mưu công bố thủ tục hành chính, nhiều đơn vị, địa phương bị điểm trừ về Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Điểm trung bình năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh là 77,84 điểm, giảm 2,16 điểm so với năm 2016 (năm 2016 đạt 80 điểm), nguyên nhân chủ yếu là do: Các đơn vị tham mưu công bố TTHC chưa kịp thời; không tổ chức đối thoại về TTHC theo quy định; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức chưa đúng theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp; chưa triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích…

Trong nhóm 3 đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Chỉ số CCHC thấp nhất, với 72,5 điểm. Chỉ số thành phần về “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” của đơn vị xếp hạng 18/19 sở, ban, ngành tỉnh. Như vậy, mức độ quan tâm của lãnh đạo Sở đối với công tác CCHC chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là 1 trong 5 đơn vị bị điểm trừ trong năm 2017, do có văn bản đề nghị kiểm điểm lãnh đạo đơn vị của Chủ tịch UBND tỉnh và có công chức bị phản ánh về thái độ phục vụ chưa tốt, hướng dẫn chưa tận tình trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Đối với các huyện, TP. Cà Mau, điểm số trung bình năm 2017 là 71,17 điểm, giảm 0,36 điểm so với năm 2016 (điểm trung bình năm 2016 là 71,53 điểm). Nguyên nhân trừ điểm của các đơn vị cấp huyện chủ yếu là do: Công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã trực thuộc không đúng quy định; không tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức chưa đúng theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt; không hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo không trung thực kết quả giải quyết TTHC cấp xã; một số TTHC chưa được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử còn thấp…

Các đơn vị giảm điểm so với năm 2016 gồm: TP. Cà Mau, các huyện: Phú Tân, Năm Căn, Thới Bình, Ngọc Hiển. Trong đó, UBND huyện Phú Tân giảm mạnh nhất, từ 76,43 điểm năm 2016 xuống còn 68,98 điểm năm 2017.

Vị trí xếp hạng năm 2017 có sự thay đổi đáng kể, khi TP. Cà Mau từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ 5, kết quả này phản ánh việc TP. Cà Mau chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện, chỉ đạo xử lý: Công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã trực thuộc chưa đúng quy định; còn tiếp nhận, giải quyết TTHC tại phòng, ban chuyên môn; thực hiện chưa tốt phần mềm quản lý văn bản liên thông (VIC) và phần mềm một cửa điện tử…

Trước sự sụt giảm về chỉ số trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với kết quả xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị để tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, để có giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC ở các năm tiếp theo. Quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong triển khai, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, đúng thực chất, sát với tình hình, kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị; thực hiện rà soát, phản ánh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề, tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *