Chủ động phối hợp, trách nhiệm tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH và giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Công tác phối hợp giữa UBND với ban tuyên giáo các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thông qua công tác phối hợp đã cung cấp kịp thời, xác thực thông tin chính thống về KT-XH của tỉnh. Những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ của công dân cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, để qua đó triển khai tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Phú phát biểu những nội dung quan trọng trong buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau, chiều 10/4.

Nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, nêu nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, ông Hồ Trung Việt – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng: “Trong thời gian tới, cần tập trung tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và những vấn đề mới phát sinh để giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phát triển KT-XH”.

“Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội”, ông Việt thông tin.

Vấn đề mà ông Việt “tâm đắc” nhất trong thời gian qua là việc duy trì họp giao ban báo chí theo định kỳ, đột xuất để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền.

“Hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn thời gian qua khá tốt, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH của tỉnh”, ông Việt chia sẻ, đồng thời kiến nghị cần mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền khả năng nắm bắt thông tin, kỹ năng xử lý điểm nóng, kỷ năng tuyên truyền, đặc biệt là việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Trên cơ sở thông tin của tỉnh, ông Nguyễn Văn Phú mong muốn địa phương tiếp tục hát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần chủ động và trách nhiệm hơn nữa trong phối hợp tuyên truyền, cách làm phải phù hợp và kịp thời với hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, giải quyết dứt điểm, tạo đồng thuận cao của nhân dân đối với những vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *