Chưa có lộ bê-tông vào Khu di tích tại kênh Máng Diệc

Địa điểm trận thảm sát của Mỹ – Ngụy tại kênh Máng Diệc.

Tính từ đầu kênh Bốn Thước đến khu di tích có chiều dài hơn 2km, đa phần người dân lựa chọn phương án di chuyển bằng đường thủy vì đường bộ phải qua nhiều cầu gỗ tạm bợ, không đảm bảo an toàn.

Khu di tích này được xem là địa chỉ đỏ – chứng tích tội ác của Mỹ – Ngụy đối với đồng bào ta; đồng thời ghi nhận sự hy sinh, mất mát của quân dân tỉnh trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Việc xây lộ bê-tông tại nơi này cũng đã được huyện Thới Bình đưa vào danh mục đầu tư công, nhưng do thiếu kinh phí nên vẫn chưa thực hiện được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *