Chưa quyết liệt, hết trách nhiệm, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân

Nêu lên những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ trong Quý I, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng hầu hết đều thuộc nguyên nhân chủ quan, đáng chú ý là vai trò lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số nơi, một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, làm chưa hết trách nhiệm, chưa toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát đối với ngành, đơn vị mình và cá nhân phụ trách còn có những hạn chế, yếu kém, để có những biện pháp sớm khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai mươi (khóa XV), chiều 4/4.

Thời gian tới, dự báo nắng nóng sẽ tiếp diễn, nguy cơ gây cháy nổ, dịch bệnh bùng phát, tác động đến nhiều mặt xã hội. Do vậy, các cấp, các ngành cần rà soát, đánh giá kết quả đã qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ còn lại đã nêu trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển ngư – nông – lâm nghiệp; kiểm tra và tăng cường hướng dẫn người dân sản xuất theo quy định, nhất là nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Xây dựng đề án chăn nuôi tập trung, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng chống cháy rừng U Minh Hạ, rừng cụm đảo. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đi vào thực chất, toàn diện, đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình này trong năm nay. Tăng thu, giảm chi ngân sách, đúng quy định; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư; tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai, xử lý nghiêm những vi phạm…

“Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý và phát huy vai trò của báo chí”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống thiên tai; khiếu nại, tố cáo; sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền các cấp; chuẩn bị các điều kiện cho công tác Đại hội Đảng các cấp, nhất là về mặt nhân sự; quản lý, phát triển đảng viên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *