Có 12 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, vòng tỉnh

Ông Cao Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen của giám đốc sở cho 12 thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi.

Qua 4 nội dung thi: Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm lớp; thi trắc nghiệm kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; bài thi viết nội dung kiểm tra năng lực ứng xử tình huống sư phạm và bài thi hùng biện thuyết trình về công tác chủ nhiệm lớp và trả lời câu hỏi về nội dung này, 88 thầy, cô giáo đã vượt qua xuất sắc.

Kết quả, có 80 thầy, cô giáo được nhận giấy chứng nhận, trong đó, có 12 thầy, cô giáo đạt thành tích xuất sắc, nhận Giấy khen của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *