Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Số lượng DN của tỉnh trong những năm qua tăng đáng kể, toàn tỉnh hiện có 4.594 DN đã đăng ký và đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 31 ngàn tỷ đồng; có 323 dự án đăng ký đầu tư đang triển khai với tổng vốn đăng ký trên 92 ngàn tỷ đồng.

“Công đoàn Cà Mau đồng hành cùng sự phát triển bền vững của DN, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh” là khẩu hiệu hành động của Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh Cà Mau.

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung về hiệu quả từ sự phối hợp hoạt động giữa DN và công đoàn; DN quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; hiệu quả từ sự tham gia thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động thập thể.

Hội thảo là một trong những hoạt động cụ thể thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động giữa tổ chức Công đoàn với DN, đặc biệt, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các DN vào sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *