Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ: Một năm “rừng yên và sinh lợi”

Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân tiêu biểu.

Năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đã thực hiện tốt kế hoạch của Công ty và của cấp trên giao; quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh; từ đó, giúp Công ty thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng so với kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu trồng rừng đạt 5.385/4.823ha, đạt 111,65% kế hoạch; sản xuất cây giống lâm nghiệp đạt trên 100%; tổng doanh thu trên 153 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; doanh thu Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm đạt 111,5%…

Đặc biệt, năm qua, với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Công ty và toàn thể nhân dân đã không để xảy ra vụ cháy lớn nào trên địa bàn…

Những năm qua, thu nhập cán bộ, người lao động Công ty dần được nâng lên, đến nay bình quân gần 14 triệu đồng/người/năm.

Quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, năm qua Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn hỗ trợ 1,6 tỷ đồng xây dựng nhà cho gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo, xây mới, sửa chữa trường học, làm lộ giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Dịp này, có 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều cá nhân được trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, phụ nữ 2 giỏi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *