Công ty U Minh Hạ chủ động giữ nước bảo vệ rừng

Đơn vị quản lý rừng kiểm tra hệ thống cống giữ nước.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ là một trong những đơn vị quản lý diện tích rừng khá lớn của huyện U Minh, với diện tích hơn 24.000ha.

Đến thời điểm này, các cống, đập trên lâm phần đã được khép kín toàn bộ, gồm 8 đập lớn và hàng chục đập nhỏ với khối lượng đào đắp trên 300m3. Ngoài ra, 11 bửng cống nằm trên các tuyến kênh mương cũng đã được hạ xuống để khép kín toàn bộ.

Lượng nước dưới chân rừng hiện tại đảm bảo trung bình từ 0,3cm, ở một số khu vực trũng lên đến 0,5cm.

Đắp đập giữ nước là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống cháy rừng khi bước vào mùa khô. Nhiệm vụ này đang được các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn huyện U Minh tập trung thực hiện, nhằm tích trữ lượng nước bảo vệ rừng khi mùa mưa kết thúc.                                                                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *