Cử tri xã Hòa Mỹ: Kiến nghị nạo vét kênh rạch

Cử tri Nguyễn Văn Toàn kiến nghị vấn đề về Bảo hiểm y tế đối với học sinh.

Theo đó, tại điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, các cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị một số vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng nhà cho người nghèo, vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất, việc tham gia Bảo hiểm y tế với đối tượng học sinh.

Cử tri cũng kiến nghị địa phương quan tâm hơn trong nạo vét kênh rạch, đầu tư xây dựng đường dẫn ở một số khu vực cầu trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *