“Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”

Sự kiện này diễn ra thường niên, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có những hành động thiết thực, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ đại dương xanh.

Thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển, tổ chức các phong trào văn hóa, xã hội làm thay đổi nhận thức của cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường, xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Tại Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ mit-tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo vào sáng 1/6, tại Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây). Theo đó, các hoạt động mang tính cộng đồng: Chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, chất thải được triển khai. Tuyên truyền không thải rác, đặc biệt là rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, trồng cây gây rừng, chống xói lở đất, ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông điệp truyền đi của Tuần lễ Biển và Hải đảo là “Mỗi một người đều có thể làm cho biển sạch hơn”.

Ngoài ra, còn thực hiện hoạt động thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển, tổ chức các phong trào văn hóa, xã hội làm thay đổi nhận thức của cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường, xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển…

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo là hoạt động thường niên, góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, quan tâm hơn đến môi trường biển, đảo. Ảnh: THANH MINH

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Hữu Lạc cho biết: “Biển và hải đảo có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, là động lực phát triển kinh tế, làm giàu từ biển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho tỉnh phát triển ngày càng giàu mạnh, cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thông qua buổi mit-tinh nhằm truyền tải thông điệp về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân, trong việc chăm sóc, giữ gìn đại dương xanh. Vì một đại dương lành mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn”.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo là thông điệp khẳng định với thế giới, Việt Nam có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết những vấn đề về biển và hải đảo.

Song song đó, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, giới thiệu tiềm năng tài nguyên biển và phát triển kinh tế biển, hành động khai thác bền vững tài nguyên, góp phần cùng với cả nước đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Đồng thời, đây cũng là thông điệp khẳng định với thế giới Việt Nam có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết những vấn đề về biển và hải đảo, nỗ lực bảo vệ biển và đại dương, góp phần chung tay bảo vệ đại dương xanh, vì một hành tinh xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *