Cuối năm 2017 sẽ có 1.425 nhà tiêu hợp vệ sinh

Dự án WB6 được triển khai tại 8 xã thuộc hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Qua công tác tuyên truyền vận động, tập huấn nâng cao kiến thức thay đổi hành vi vệ sinh và lồng ghép truyền thông bán hàng cho người dân thuộc 2 huyện của dự án.

Hiện đã có 64 tổ hùn vốn giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, có 1.425 chị em tham gia. Với hình thức xoay vòng, hàng tháng các chị em tham gia góp vốn từ 50 – 100 ngàn đồng để xây nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh kết hợp với cửa hàng tiện ích cùng tham gia truyền thông và hỗ trợ hộ dân đăng ký xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, Hội Phụ nữ vận động chị em đã giúp nhau xây được 531 nhà tiêu hợp vệ sinh, kế hoạch còn lại đến cuối năm 2017 chị em trong tổ tiếp tục xây thêm 894 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đây là việc làm thiết thực không chỉ phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở địa phương và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động mà còn đáp ứng nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng. Đặc biệt là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *