Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

* 16 giờ 30 phút ngày 28/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau thành công tốt đẹp

“Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu bế mạc Đại hội, chiều ngày 28/10.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thông tin: Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí thông qua các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 50 đồng chí, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng gồm 17 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm đúng theo quy định và bảo đảm yêu cầu cơ cấu.

“Chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, với toàn Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

“Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua là “một công trình tập thể”, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đạt kết quả cao nhất”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, ngay sau Đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, niềm phấn khởi, tự hào về sự thành công của Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

 

* 15 giờ 50 phút ngày 28/10

17 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2021 – 2015 là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 – 2025 bình quân tăng 6,5 – 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD). Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 – 2025 chiếm 30 – 32% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27% trở lên. Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 40.000 người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1%. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới…

Định hướng đến năm 2030: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững; quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với năm 2025. GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

 

* 15 giờ 20 phút ngày 28/10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ra mắt Đại hội.

Thay mặt các đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chân thành cảm ơn đại biểu dự Đại hội đã tin tưởng bầu cử và giao giữ trọng trách. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm rất lớn mà Đảng bộ và nhân dân tin cậy, giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI xin hứa với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Trước mắt, hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động mà Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến; xây dựng các Chương trình, Đề án để thực hiện Nghị quyết, nhất là cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ từng đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo Phương án nhân sự được thông qua Đại hội ».

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIII của Đảng, ra mắt Đại hội (17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết).

Đại diện đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nêu quyết tâm sẽ mang đầy đủ ý kiến của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh để phán ánh, đóng góp ý kiến thiết thực vào các công việc của Đại hội XIII của Đảng. “Chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động tại Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung của Đại hội để triển khai và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV không tái cử.

 

* 13 giờ 30 phút ngày 28/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đang tiếp tục chương trình làm việc …

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải có ý kiến những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng.

 

* 10 giờ 30 phút ngày 28/10

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, danh sách được niêm yết là 20 đại biểu, bầu lấy 17 đại biểu chính thức.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

 

* 8 giờ 40 phút ngày 28/10

Đại biểu thảo luận, tham luận

Tại Hội trường làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sáng nay 28/10, một số đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận, tham luận về kết quả đạt được cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới ở cấp cơ sở, trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng vượt bậc (năm 2018 xếp thứ 8, năm 2019 xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng đầu các tỉnh ĐBSCL).

Một số mô hình sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành CCHC đã được khẳng định trong thời gian qua. Đó là việc thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh; thí điểm thành lập Phòng CCHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đã khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành CCHC. Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; khi doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện TTHC liên quan, chỉ cần đến một cơ quan duy nhất. Đề án thí điểm xe ô tô công tập trung của các đơn vị cấp tỉnh, bước đầu có hiệu quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tỉnh đã sắp xếp tinh giản 1 sở, 69 phòng, chi cục, 87 đơn vị sự nghiệp công lập và 181 lãnh đạo cấp phòng; mạnh dạn thí điểm không cơ cấu phòng bên trong một số chi cục, trung tâm, chuyển hoạt động theo cơ chế chuyên viên, đã phát huy hiệu quả.

Ứng dụng Zalo vào giải quyết TTHC đã giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, tương tác, truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện giải quyết TTHC “phi địa giới hành chính”, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nơi giao dịch TTHC thuận tiện nhất.

Đẩy mạnh CCHC tiếp tục được xác định là một trong 3 khâu đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trọng tâm là cải cách TTHC, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; tập trung xây dựng chính quyền điện tử; triển khai, thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Theo đồng chí Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, TP. Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025 là: Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả, gắn với giải quyết tốt các vấn đề về xã hội; phát triển văn hóa lành mạnh, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng một bước quan trọng về kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội; xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại I.

Để thực hiện mục tiêu trên và cũng là cụ thể hóa một trong 3 đột phá chiến lược trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố đề ra 5 nhóm giải pháp: Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực toàn diện, vừa định hướng lâu dài, vừa phân kỳ trong từng giai đoạn để có kế hoạch đào tạo phù hợp từng đối tượng. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đổi mới công tác giáo dục, đào tạo. Tạo môi trường làm việc thuận lợi; thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút lao động có tay nghề kỹ thuật cao, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng và đào tạo cán bộ công chức, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Phúc Giang, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, Đảng bộ huyện Cái Nước hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 16 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở) và 202 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 4.757 đảng viên; có 209 cấp ủy viên trực thuộc. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện. Từ đó, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua ở Đảng bộ huyện có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt và đạt được một số kết quả quan trọng.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tăng cường hiệu quả công tác phản biện xã hội

Khẳng định công tác phản biện xã hội của MTTQViệt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội (CT-XH) là góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đồng chí Trương Linh Phượng, Phó Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ, công tác phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XHtrong tỉnh thời gian qua đạt hiệu quả nhất định, góp ý vào các văn bản dự thảo của HĐND, UBND; các dự án, dự thảo có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trước khi ban hành.

Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XHtỉnh chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể CT-XHtỉnh chưa có kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu, phân tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá trình giám sát, phản biện xã hội; chưa tập hợp được nhân sĩ, trí thức, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội.Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đồng bộ; một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể CT-XH.

Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra 9 giải pháp, trong đónhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể CT-XH về chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền sẽ quyết định đến hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể CT-XH. Cần chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng để đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội mà Đảng, Nhà nước giao cho MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước, MTTQViệt Nam về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

 

* 7 giờ 45 phút ngày 28/10

Nhiều ý kiến nhân dân góp ý văn kiện của tỉnh và Trung ương

Đồng chí Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương.

Theo đó, hầu hết đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã được nghiên cứu các văn kiện của Trung ương và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, tập trung vào những vấn đề trọng tâm theo nội dung gợi ý của Trung ương đối với từng loại văn kiện.

Có 32.500 lượt ý kiến đóng góp, gồm 30.940 lượt ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở và 1.560 lượt ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ý kiến đóng góp chủ yếu phản ánh tình hình thực tiễn; đề nghị cân nhắc, đánh giá, nhấn mạnh kết quả đạt được, làm rõ hơn hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá thành tựu sau 35 năm đổi mới đất nước, nhiều ý kiến cho rằng, những thành tựu đạt được rất to lớn, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng đúng đắn, sáng tạo; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Vì vậy, đề nghị đánh giá sâu thêm về vai trò lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công cuộc đổi mới…

Đồng chí Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp thu, giải trình của Tỉnh ủy khóa XV.

Theo đồng chí Trần Văn Hiện cho biết, qua thời gian lấy ý kiến công khai trong các tầng lớp, đã nhận được gần 1.000 ý kiến đóng góp. Phần lớn các ý kiến đều đồng tình những nội dung được nêu trong Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội khóa XVI.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, tập trung vào các chỉ tiêu: Trường đạt chuẩn Quốc gia, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý và khai thác nguồn nước ngầm. Góp ý về vấn đề tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn, cho rằng cần có con số chính thức về việc Cà Mau đã mất bao nhiêu hécta đất ven biển từ Đông sang Tây, cũng như sạt lở đất ven sông…

Về những tồn tại và hạn chế, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ và sâu sắc hơn về nguyên nhân, nhất là với những chỉ tiêu chưa đạt; cần đánh giá về những tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả, tương xứng.

Tỉnh ủy Cà Mau trân trọng, tiếp thu và xem xét những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện của Đại hội, trong đó lưu ý việc khai thác tiềm năng và thế mạnh, nhất là phát huy kinh tế biển, du lịch…

 

* 7 giờ 30 phút ngày 28/10

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Theo kết quả được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ban Chấp hành đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

 

* 16 giờ 20 phút ngày 27/10

Tỉnh ủy khóa XVI hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

* 13 giờ 30 phút ngày 27/10

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành các nội dung của phần bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Theo công tác chuẩn bị nhân sự và phương án bầu cử được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thông qua vào sáng nay, thì số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 50 đồng chí.

Số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 56 đồng chí, để bầu chọn lấy 50 đồng chí vào Ban Chấp hành. Trong danh sách ứng cử, cán bộ nữ có 9 đồng chí (tỷ lệ 16,07%); cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 4 đồng chí (tỷ lệ 7,14%); cán bộ dân tộc thiểu số là 1 đồng chí (tỷ lệ 1,78%).

Thành viên Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu.Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.Tổng số phiếu phát ra là 351 phiếu.

Cũng trong chiều nay, sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đại hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải.

 

* 10 giờ ngày 27/10

Tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển 

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm khẳng định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đã kế thừa, phát huy thành tựu của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội đề ra.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Cà Mau vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự phát triển chung của đất nước.

Điểm một số kết quả nổi bật phát triển KT-XH của tỉnh, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm (thứ 7 từ phải sang) trao hoa của Bộ Chính thị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng Đại hội, đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị, hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn và tinh thần cầu thị, rất trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; đồng chí Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau. Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và TP. Hồ Chí Minh; gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một “cực tăng trưởng” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh khai thác hải sản và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lớn, kinh tế trang trại, hợp tác xã; đồng thời, gắn với công tác quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường sinh thái và vùng nguyên liệu bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển.

Chỉ đạo phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nhất là bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung giảm nghèo theo hướng bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Chủ động nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục xây dựng và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

 

* 9 giờ 5 phút ngày 27/10

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội.

 

* 8 giờ 35 phút ngày 27/10

Quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững

Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

Báo cáo chính trị nêu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được xây dựng trong điều kiện đất nước, của tỉnh có nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu với mức phấn đấu cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân. Trước khó khăn đó, Đảng bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đạt.

Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so năm 2015. Tái cơ cấu kinh tế được thực hiện tích cực và đạt kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi tôm. Hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển nhanh. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém như: Còn 7 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra không đạt; thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm; sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng chậm; dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn để khai thác tiềm năng của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội (KT-XH) chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp; đầu tư khép kín một số tiểu vùng phục vụ sản xuất hiệu quả thấp…

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Báo cáo chính trị nêu mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020 – 2025, đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Cà Mau phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 – 2025 bình quân tăng 6,5 – 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD). Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 – 2025 chiếm 30 – 32% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên. Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 40.000 người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới…

Tầm nhìn đến 2030: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững; quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với năm 2025; GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế trong giai đoạn này, Đảng bộ tỉnh xác định cần tập trung lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu, định hướng không gian phát triển mới. Từ việc xác định rõ các cơ hội và thách thức, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh trước những khó khăn của nền kinh tế; cần thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Năm Căn để mời gọi, thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Về kinh tế biển, tập trung nguồn lực xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương phát triển mạnh về biển, cụ thể là việc tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ phù hợp với từng vùng biển; tổ chức nuôi trồng thủy sản ven bờ gắn với bảo vệ rừng phòng hộ; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực ven biển. Quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, cảng chuyên dùng vận chuyển hàng hóa, khách du lịch (Hòn Khoai, Năm Căn, Sông Đốc…) gắn với phát triển hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông kết nối các cảng với khu vực nội địa, quốc tế. Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau “An toàn – thân thiện – uy tín – chất lượng”, trong đó trọng tâm phát huy lợi thế Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2020 – 2025. Đó là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

 

* 8 giờ 20 phút ngày 27/10

Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm tới

Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm tới; đồng thời, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề nghị Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong 5 năm tới; trên cơ sở đó xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời có những ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm vào các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Từng đại biểu dự Đại hội cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cà Mau để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo.

 

* 8 giờ ngày 27/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI khai mạc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo trước Đại hội về kết quả phiên trù bị của Đại hội (ngày 26/10). Theo đó, đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (lần 1). Cụ thể, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 351 đại biểu, đại diện cho 48.516 đảng viên của 13 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

 

* 7 giờ 35 phút ngày 27/10

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, với 4 tiết mục ca múa, nội dung ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất, làm việc, học tập…, tạo khí thế phấn khởi thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

 

* 7 giờ ngày 27/10

Tất cả khách mời, đại biểu tập trung vào Hội trường. Ban Tổ chức trình chiếu phim tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Bùi Quang Huy (trái) và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, về chung vui với Đảng bộ và nhân dân Cà Mau trong sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

 

* 6 giờ 30 phút ngày 27/10

Sáng nay 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước vào phiên làm việc chính thức, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, Phường 9, TP. Cà Mau).

Ngay từ sáng sớm là các hoạt động đón đại biểu khách mời về dự Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an – đồng chí Đại tướng Tô Lâm về dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau vinh dự đón đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, về dự và chỉ đạo.Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chào mừng Đại tướng Tô Lâm về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu về dự Đại hội.

 

13  giờ 30 phút ngày 26/10

Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận tại tổ

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay 26/10, Đại hội chia 7 tổ đại biểu, tiến hành thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Nội dung thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tập trung vào: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) 10 năm, giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, thảo luận tập trung vào: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; dự thảo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tham gia thảo luận, góp ý kiến trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tham nhũng.

Tham gia thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho rằng nên nêu phòng, chống tham nhũng phải từ Trung ương mới đến địa phương, và không nên dùng từ một số, vì chưa sát thực tế. “Cơ chế xin cho vẫn chưa cải thiện, chuyển biến nhiều”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

“Suy cho cùng, công tác xây dựng Đảng có vững mạnh chưa?”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt câu hỏi, đồng thời cho rằng trong xây dựng Đảng, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để định hướng, bởi thực tế, khi có tình huống phức tạp thì luôn bị động. “Quản lý báo chí, không gian mạng cần xem trọng, trận địa này nếu làm không tốt, sẽ là nguy cơ”, đồng chí Phạm Bạch Đằng chỉ rõ.

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trì, phát biểu gợi ý thảo luận tại Tổ 2.

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho rằng thể chế về tài chính còn quá rườm rà, cần đơn giản hóa và minh bạch, nhất là việc xử lý đối với các dự án lĩnh vực thủy lợi, giao thông, ứng phó thiên tai, tác động biến đổi khí hậu. Hạ tầng về cải cách hành chính, chính quyền điện tử được đầu tư, tuy nhiên cần xem xét có đến được và đi vào cuộc sống đối với người dân vùng nông thôn hay không.

Nêu lên thực tế tình hình, tham gia thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Trường Giang cho rằng, gần đây tác động biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh, vùng nông thôn thì gây ngập, làm thiệt hại diện tích lúa, hoa màu…, ở thành thị thì gây ngập đường, làm hư hại công trình. “Phải có đánh giá sâu sắc hơn về thực trạng này, từ đó phải có giải pháp cụ thể, rõ ràng. Biến đổi khí hậu đã gây ngập đến TP. Cà Mau rồi, chứ không phải tới năm 2030 như dự báo”, đồng chí Thái Trường Giang nêu vấn đề, đồng thời đặt câu hỏi là nếu đủ nguồn lực, chỉ nâng cao riêng TP. Cà Mau lên 0,5m thì liệu rằng đã ứng phó được biến đổi khí hậu gây ngập đô thị không?

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Bí thư Thành ủy TP. Cà Mau, đề xuất dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cần bổ sung thêm định hướng đầu tư, phát triển cảng nước sâu Hòn Khoai thành cảng biển của khu vực; nêu rõ chủ trương phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời.

Đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn đóng góp ý kiến tại Tổ 3.

Đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn cho rằng, việc tinh gọn tổ chức bộ máy là phù hợp với sự phát triển, nhưng không cần thiết tỉnh phải đăng ký thực hiện mô hình thí điểm, bởi thực tế khi bắt tay làm có nhiều vấn đề bất cập xảy ra. “Việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch MTTQ và Trưởng ban Dân vận ở các huyện và TP. Cà Mau, qua thực tế cho thấy gây khó khăn trong chỉ đạo, thực hiện, nếu không khéo sẽ dễ đá “lộn sân”, đồng chí Tôn Nữ Hương Giang dẫn chứng.

Ghi nhận tại các tổ, để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương phát triển mạnh về biển, theo các đại biểu thì cần định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ phù hợp với từng vùng biển; tổ chức nuôi trồng thủy sản ven bờ gắn với bảo vệ rừng phòng hộ.

Về chỉ tiêu phát triển đảng viên, đa số đại biểu cho rằng không cần thiết, vì đã qua nhiều địa phương không đạt chỉ tiêu này. Trong công tác phát triển đảng viên, quan trọng là chất lượng, hiệu quả thực tế.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Đoàn Thanh Thủy, thành viên Tổ 6, phát biểu ý kiến về công tác xây dựng lực lượng vũ trang.

Đại biểu còn quan tâm việc tỷ lệ cán bộ nữ là trưởng, phó ban ngành và lãnh đạo các phòng, ban huyện, thành phố còn thấp. Ngoài sự nỗ lực của chị em, thì cần có cơ chế mở để phụ nữ có động lực phấn đấu.

Các đại biểu còn thể hiện trách nhiệm bằng những đề xuất, kỳ vọng trên lĩnh vực phát triển đô thị, y tế, giáo dục, sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

 

* 11 giờ ngày 26/10

Hoàn thành nội dung phiên trù bị

“Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chúng ta đã hoàn thành nội dung phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu vào cuối giờ làm việc của phiên trù bị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu bế mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào cuối giờ sáng ngày 26/10.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, phiên trù bị Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 7 đồng chí.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và các nội dung quan trọng khác của Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Tôi đề nghị toàn thể đại biểu Đại hội quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc Chương trình Đại hội và các nội dung có liên quan trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp”.

Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay 26/10, 351 đại biểu dự Đại hội tiến hành chia thành 7 tổ, thảo luận văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Ngày mai 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, Phường 9, TP. Cà Mau).

 

* 9 giờ ngày 26/10

351 đại biểu tham dự Đại hội

Vào lúc 9 giờ sáng nay 26/10, Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, Phường 9, TP. Cà Mau), với sự tham dự của 351 đại biểu, đại diện cho 48.516 đảng viên của 13 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Chủ trì phiên đại hội trù bị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội.

Theo Chương trình làm việc của ngày hôm nay, Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; biểu quyết thông qua Chương trình phiên đại hội chính thức, quy chế làm việc và nội quy Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội cũng tiến hành quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng, công bố các quyết định chia tổ thảo luận, hướng dẫn bầu cử, hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt của đại biểu trong Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Theo Chương trình phiên đại hội chính thức được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai 27/10 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại hội sẽ tiến hành thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh hướng vào chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

 

* 8 giờ 15 phút ngày 26/10

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ làm việc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” lên Tượng đài Tổ quốc ghi công, dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” tại Khu tưởng niệm; đồng thời dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

(Từ trái sang) Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. 

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *