Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin về kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học năm 2020, cùng định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng (Ban Tổ chức Trung ương) phổ biến kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới.

Tại tỉnh Cà Mau, Đảng bộ Dân Chính Đảng là đảng bộ cuối cùng trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong quá trình tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nếu có vấn đề chưa rõ, cần thông tin thì phản ảnh về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy thông tin, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, sẽ rơi vào suy thoái trầm trọng nếu không sớm đẩy lùi dịch COVID-19, có một số ý kiến dự báo về khả năng “suy thoái kép” của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm tăng trưởng dương. Sức khỏe của nền tài chính Việt Nam được đánh giá tốt và hoàn toàn có thể vượt qua tác động của dịch COVID-19, được xếp hạng 12/66 nền kinh tế mới nổi có nền tài chính khỏe mạnh. Theo nhận định của một số định chế tài chính lớn, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể tăng trưởng 2-3% trong năm 2020. Theo đó, trong công tác tuyên truyền cần khẳng định, Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định.

Về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) toàn quốc lần thứ X, tập trung vào các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; vị trí, vai trò của TĐYN trong sự nghiệp cách mạng; công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X.

Chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua – khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong cả nước 5 năm qua. Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời lưu ý vấn đề tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để các cấp, các ngành, các địa phương và người dân đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; tránh tâm lý lo lắng thái quá hoặc chủ quan, lơ là trong cộng đồng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *