Đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Hữu Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2012 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 4.026 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 29 đảng viên vi phạm, trong đó 3 cấp ủy viên chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, chọn đúng đối tượng, nội dung, kết luận rõ ưu, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm. Việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm đều đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, nội dung kiểm tra đơn giản, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp. Sau khi kiểm tra có tác dụng cảnh báo, răn đe và giúp cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề: Việc thực hiện công tác kiểm tra tại chi bộ; chất lượng tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên tại các chi bộ; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên trong việc thực hiện công tác kiểm tra; việc công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị.

Tỉnh kiến nghị cần cụ thể hóa Quy định 55, chỉ rõ những biểu hiện, tương tự như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), để dễ dàng bám sát thực hiện; nên quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời đề xuất tăng đối tượng kiểm tra, bởi theo Quy định 55, đối tượng chỉ là cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, nhất là đối với các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng: Quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rừng; đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng: Để thực hiện có hiệu quả Quy định 55, tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, đồng thời gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo: Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 02-NQ/TU về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, thay cho Chỉ thị số 17… Thời gian tới, Cà Mau tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 55, trong đó chú trọng tới việc xác định rõ số lượng, nội dung các cuộc kiểm tra mỗi năm. Việc kiểm tra bám sát quy định, nhưng gắn với công việc cụ thể của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Đánh giá cao kết quả tỉnh Cà Mau thực hiện Quy định 55, trên tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là đã bám sát và cụ thể hóa những quy định trong việc làm cụ thể, Tổ khảo sát đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đề nghị tỉnh bổ sung ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *