Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Năm qua, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù, sát tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, từ đó các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống, phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện việc sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng, đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp nhận 21 tổ chức đảng từ Đảng bộ khối Doanh nghiệp với hơn 1.200 đảng viên; tiếp nhận 9 tổ chức đảng của Chi cục Thuế các huyện, thành phố với 315 đảng viên; thành lập 4 đảng bộ bộ phận khu vực.

Đến nay, toàn Đảng bộ có 91 tổ chức cơ sở đảng (52 đảng bộ cơ sở), với hơn 5.400 đảng viên.

Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ được các chi bộ thực hiện tốt hơn, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị cơ sở. Đảng ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ dự sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng để có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được duy trì, đảm bảo tính nghiêm minh. Trong năm, Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lê Minh Khởi nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *