Đề xuất đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung

Đến nay, các Khu công nghiệp (KCN) nêu trên đến nay chưa được đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung, từ đó ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ môi trường và khả năng thu hút đầu tư của tỉnh.

Do chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhiều nhà máy chế biến thủy sản trong tỉnh đã lén lút xả thải, thậm chí công khai xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh chụp tại hệ thống xả thải của một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, ngày 29/3/2017.

Theo phương án đề xuất, giai đoạn 2019 – 2022, sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN: Khánh An (quy mô 2.280m³/ngày đêm), Hòa Trung (11.500m³ ngày đêm), Sông Đốc (5.888m³ ngày đêm). Tổng vốn của Dự án là 539,99 tỷ đồng, trong đó vốn vay Chính phủ Hung-ga-ry 486 tỷ đồng (Cà Mau vay lại 145,8 tỷ đồng), nguồn đối ứng từ ngân sách 53,99 tỷ đồng.

Là KCN đầu tiên của tỉnh, hiện Khánh An (235ha) đã thu hút được 19 dự án với tổng vốn đăng ký trên 12,3 ngàn tỷ đồng. Đã có các Dự án đi vào hoạt động, như: Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, Nhà máy bao bì A Hủi – Aquabest, Nhà máy Chiết nạp LPG, Nhà máy nước, Nhà máy gạch không nung. KCN Hòa Trung có diện tích 325ha, hiện có 17 dự án đăng ký đầu tư, có 14 doanh nghiệp đang hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu. KCN Sông Đốc với diện tích 114,45ha, hiện có 10 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chế biến bột cá và chế biến thủy hải sản..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *