Doanh thu từ du lịch đạt trên 2.200 tỷ đồng

Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, trong toàn tỉnh có 636 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, với hơn 230 ngàn hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, có hơn 31,5% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, trong năm tham gia 24 giải thể thao thành tích cao, giành 77 huy chương, đạt 226% kế hoạch. Lĩnh vực du lịch cũng đón hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với năm 2017, doanh thu trên 2.200 tỷ đồng.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục đề ra những nội dung chủ yếu của chương trình công tác năm 2019 ở các lĩnh vực văn hóa, văn hóa cơ sở và gia đình, thể dục thể thao, du lịch và các hoạt động cấp huyện, hoạt động phối hợp…

Hội nghị cũng báo cáo kết quả cuộc thi Phong trào xanh – sạch – đẹp; Tranh cổ động, ảnh thời sự về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình…

Với kết quả đạt được trong năm 2018, Sở có 1 tập thể được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 tập thể được nhận cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 52 cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngoài ra, còn có 1 tập thể và 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *