Giải pháp giúp đảng viên khó khăn không ly hương

Quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Theo ông Tú, khu vực này thuộc Tiểu vùng XII và XIII (Nam Cà Mau), việc sạt lở nghiêm trọng bờ đê đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đi lại của người dân. Giao thông tại 4 ấp dọc theo tuyến sông này còn gặp khó vì chưa có cầu bắc qua kênh xáng lộ xe.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Tú cho biết, chất lượng hoạt động của một sốt ít tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; một số chi bộ sinh hoạt chuyên đề còn ít; công tác quản lý đảng viên còn hạn chế, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa; công tác tạo nguồn cán bộ và công tác phát triển đảng viên ở các ấp còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, xã đạt 12 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đáng chú ý là các tiêu chí: Tổ chức sản xuất, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa, thu nhập… Theo ông Tú, bên cạnh giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, địa phương xây dựng lộ trình, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đạt 19/19 tiêu chí, trong đó tập trung cho các tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn: Hạ tầng giao thông, giáo dục.

Nhiều vấn đề liên quan được các thành viên trong đoàn công tác trao đổi, đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã cùng chung tay, quyết tâm thực hiện, nhất là về phát triển kinh tế tập thể, giữ vững tình hình an ninh – trật tự địa bàn, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Trần Thới (huyện Cái Nước).

Đảng viên cần tiên phong dẫn dắt, hành động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được thời gian qua, với nhiều con số ấn tượng, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, cao hơn bình quân của tỉnh. Việc vận động đảng viên hỗ trợ những đảng viên còn khó khăn là cách làm hay, cần tiếp tục phát huy, xem đây là giải pháp giúp đảng viên khó khăn không ly hương như tình hình chung đang diễn ra trong tỉnh.

Lưu ý những công việc thời gian tới, từ thế mạnh con tôm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần hình thành sản xuất theo chuỗi, sản xuất đa canh, xen canh; tạo đột phá trong nuôi siêu thâm canh, nâng cao hiệu quả và sản lượng nuôi tôm quảng canh cải tiến. Củng cố, nâng chất hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã. Xây dựng nông thôn mới không được chạy theo thành tích, đó là nguyên tắc và cần xác định nguồn xã hội hóa, vào cuộc của người dân là chính, cùng chung tay làm, cùng thụ hưởng.

Thời kỳ bùng nổ thông tin, không gian mạng mang lại rộng lớn, cần nâng cao ý thức, cập nhật thông tin chính thống, giữ vững bản lĩnh chính trị trước các thông tin thù địch, xuyên tạc, nắm bắt vững, để từ đó định hướng đúng đắn, thông tin lại cho nhân dân hiểu rõ mà nâng cao tinh thần cảnh giác.

Lười học, ngại học là biểu hiện chung của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong học tập các chủ trương, nghị quyết cấp trên. “Mà ngại vậy thì làm sao nâng cao tính tiên phong dẫn dắt quần chúng, tiên phong hành động được”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu thực trạng và nhắc nhở đội ngũ đảng viên luôn luôn nhớ là làm đúng quy chế làm việc của cấp ủy; phát huy vai trò công tác dân vận, phải nắm được dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *