Giám sát đầu tư cơ sở hạ tầng tại các ấp, xã đặc biệt khó khăn

Đoàn công tác giám sát tuyến lộ giao thông tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

U Minh có 4 xã, 38 ấp đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2018, với tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương cấp trên 26 tỷ đồng, huyện U Minh có 59 công trình được phê duyệt, trong đó, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 44 công trình, dài 36,3km; 15 công trình đang thi công, dài 17,5km.

Có 39 công trình được hỗ trợ duy tu với tổng số vốn trên 880 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 24 công trình.

Các công trình được đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo mục đích dân sinh. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, điều kiện sinh hoạt, giao lưu văn hóa cải thiện, nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn phân khai còn chậm, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ông Trần Chánh Quang lưu ý các địa phương trong huyện cần có sự quan tâm các công trình để phát huy hết công năng sau khi được đầu tư. Các chính sách hỗ trợ cần được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, để góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *