Góp sức xây dựng quê hương

Chia sẻ về một số điểm nổi bật Chi bộ ấp đạt được, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Ân Tây, ông Hồng Minh Toàn nhận định: “Chi bộ ấp Ông Định nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, xem đây là nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, tạo động lực quan trọng để nâng cao đời sống nhân dân”.

Chi bộ ấp có 19 đảng viên, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Chi bộ phân công đảng viên phụ trách và giám sát nhau. Qua đó hàng tháng thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra chấp hành theo quy định; nguyên tắc tự phê bình và phê bình được đề cao; từng đảng viên được nâng lên về nhận thức và việc làm.

Đảng viên nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là phong cách tiếp xúc dân, với phương châm: “Gần dân, sát dân, học dân và tìm hiểu dân”… góp phần thực hiện tốt công tác dân vận khéo tại ấp.

Ông Nguyễn Minh Dương, Bí thư Chi bộ ấp Ông Định, thông tin: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đảng viên, những người đứng đầu trong Chi bộ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Khi đó, nhân dân sẽ làm theo và hưởng ứng nhiệt tình. Những chuyện người dân chưa hiểu, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải tường tận giải thích, nếu cứng nhắc vấn đề hay dùng mệnh lệnh thì mọi việc khó càng trở nên phức tạp hơn.

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn ấp Ông Định ngày thêm khởi sắc.

Đơn cử như việc phát động nhân dân cùng góp sức, tiền của để xây dựng lộ bê-tông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa ấp, đã vận động trên 150 triệu đồng, hàng ngàn mét vuông đất. Năm 2018, Chi bộ tiếp tục hưởng ứng mô hình “Ấp không tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với “Ánh sáng an ninh”, ngõ xóm xanh – đẹp. Hàng năm đều được công nhận ấp an toàn về an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Phường (ấp Ông Định) chia sẻ: “Qua vận động tuyên truyền của Chi bộ ấp, xuất phát từ việc học tập Bác, bản thân đã tự nguyện hiến 3.500m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa để bà con có nơi giao lưu, hội họp dễ dàng”.

Trong phát triển giao thông nông thôn, Chi bộ ấp Ông Định đã vận động nhân dân trải bê-tông các tuyến đường, tạo điều kiện đi lại dễ dàng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội của ấp cũng hoạt động mạnh mẽ, thể hiện được vai trò nòng cốt trong vận động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đời sống kinh tế của ấp tương đối ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo, cận nghèo hàng năm đều giảm, hiện toàn ấp còn xây dựng được tuyến đường hoa rất đẹp. Theo ông Tô Văn Dưng, Trưởng ấp Ông Định: “Hiện trên địa bàn ấp có nhiều mô hình kinh tế của hộ dân thu nhập cao: Nuôi vọp, sò huyết, tôm, cua, chồn hương, thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng. Đặc biệt ấp có 1 hợp tác xã sản xuất tôm khô làm ăn rất hiệu quả”.

Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa bàn khu dân cư ấp Ông Định đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các chi hội, đoàn thể, đảng viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, tất cả đoàn thể đều hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra và đạt xuất sắc, vững mạnh, không có tập thể trung bình, yếu. Ấp Ông Định nhiều năm liền là ấp văn hóa tiêu biểu, Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *