“Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1 – 30/6).

Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tham gia sinh hoạt trong buổi tuyên truyền.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện đang quản lý 448 học viên, trong đó có 427 học viên cai nghiện bắt buộc, 21 học viên cai nghiện tự nguyện. Có 28 học viên được cho về trị bệnh.

Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác truyền thông giáo dục, các học viên đều có ý thức tự giác tham gia lao động trị liệu; số học viên được xếp loại khá, tốt đạt 70%. Cơ sở cai nghiện đã đề nghị giảm, miễn cho 213 học viên về trước thời gian chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cơ sở.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm nay nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng, chống, làm giảm tỷ lệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *