Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vừa là công cụ hỗ trợ, vừa tăng tính tiện ích

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến gồm có 4 mức độ; các đơn vị trong tỉnh đang ứng dụng rộng khắp trực tuyến mức độ 1, mức độ 2 và đang triển khai mức độ 3. Điều này có nghĩa là trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đã công bố một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất cho mọi người biết: Thành phần hồ sơ, cách thực hiện, có phí, lệ phí hay không; thời gian hoàn thành… cho từng loại TTHC; hơn thế, có thêm phần biểu mẫu: Tờ khai, đơn từ… để người dân có thể tải về, rồi điền thông tin cho TTHC của mình mà không cần phải mua.

Hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO là yêu cầu cần thiết, để sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Phần mềm Một cửa điện tử với đầy đủ các mức độ dịch vụ công trực tuyến, tương thích với quản lý chất lượng giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã được Sở TT&TT; triển khai tập huấn 2 đợt và đã cài đặt vận hành thí điểm cho 8 sở. Điều kiện cần đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là phải có bộ TTHC của đơn vị, của cấp mình hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn ISO ở đây có thể hiểu là thời gian quy định tối đa, quy trình xử lý tối thiểu cho mỗi loại TTHC và phải luôn được cải tiến. Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn sử dụng phần mềm này và biết xử cách lý công việc trên môi trường mạng; điều kiện đủ là phải có máy scan để quét văn bản khi người dân gửi đến trực tiếp, để chuyển cho cán bộ công chức xử lý qua mạng, đồng thời có màn hình cảm ứng và thiết bị đọc mã vạch để công dân có thể đến tra cứu thông tin cũng như tiến độ giải quyết TTHC của mình.

Ông Trần Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở TT&TT;: “Phần mềm này là công cụ hỗ trợ giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện một cách tự động hóa quy trình ISO để giảm thời gian thao tác thủ công, tăng năng suất, hiệu quả làm việc; giúp cơ quan, đơn vị công khai minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; giúp các cấp lãnh đạo, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Về tính tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về tính dễ tiếp cận cho người dân, do đó trên hệ thống này chúng tôi đã tích hợp các hỗ trợ trực tuyến và có hướng dẫn bằng video clip”.

Khi nộp hồ sơ trực tuyến độ 3, tổ chức, cá nhân phải gửi mẫu đơn, tờ khai điền theo mẫu, giấy tờ kèm theo, được chụp hoặc scan từ bản chính (không phải chứng thực) và chia thành từng file riêng biệt, gửi trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký sử dụng dịch vụ hành chính công. Khi đến cơ quan nhận kết quả, tổ chức, cá nhân sẽ ký mẫu đơn, tờ khai và đối chiếu giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến với bản gốc. Thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ công. Trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại cơ quan thực hiện TTHC.

Đơn vị sử dụng có thể thay đổi biểu mẫu, cập nhật thành phần hồ sơ, cải tiến quy trình xử lý công việc của đơn vị sao cho phù hợp nhất, khoa học nhất mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn kỹ thuật về công nghệ thông tin. Phần mềm này cũng cho phép đơn vị sử dụng từng bước hoàn thiện bộ TTHC của đơn vị để cung cấp trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp từ mức độ 1 đến mức độ 4, khi TTHC đó đã đủ điều kiện.

Phần mềm một cửa điện tử tỉnh Cà Mau sẽ được vận hành chính thức trong nay mai. Để đạt kết quả cao nhất, đòi hỏi từng cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu và thấy được đây là một công cụ nhằm mục đích phục vụ, giảm thiểu phiền hà khi thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức phải thấy được quyền và trách nhiệm, chung tay xây dựng “Một cửa điện tử”, vừa phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp vừa tiết kiệm công sức, thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *