Hiến kế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra nhiệm vụ: “Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ làm công tác KTGS của cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và thực hiện công tác KTGS theo chức năng nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng các cuộc KTGS; tập trung KTGS những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kiên quyết xử lý vi phạm sau KTGS”.

Xác định công tác KTGS của Đảng có vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong chương trình KTGS, các địa phương, đơn vị tập trung KTGS việc quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tập trung KTGS cán bộ, đảng viên là người đứng đầu địa phương, đơn vị, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực.

Đảng bộ Phường 5, lá cờ đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ TP. Cà Mau

Một trong những lĩnh vực nhạy cảm đó là việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Năm 2017, Thành ủy Cà Mau có tổng số cán bộ, đảng viên thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập là 562 người, thực hiện đạt 100%, trong đó 187 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tuy nhiên, hình thức công khai vẫn còn nặng theo xu hướng công khai nội bộ. Trước tình hình đó, UBKT Thành ủy Cà Mau đã tham mưu xây dựng chương trình KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Kết quả cho thấy, một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, dẫn đến để sót đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; kê khai chưa đầy đủ; chưa nêu rõ tình tiết từng loại tài sản… Từ đó, đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện chặt chẽ hơn thời gian tới.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, UBKT các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS, nhất là giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Ông Tạ Hoàng Cương, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đầm Dơi, cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra có 2 tổ chức đảng và 22 đảng viên vi phạm (chiếm 71% tổng số đảng viên được kiểm tra), trong đó có 1 đảng viên vi phạm đang thanh tra toàn diện làm rõ trách nhiệm, 11 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Qua KTGS giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy; khắc phục, sửa chữa không để khuyết điểm hoặc vi phạm của một người trở thành vi phạm nghiêm trọng”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả

Nhìn chung công tác KTGS được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính toàn diện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị còn vướng nhiều khó khăn, hạn chế: Công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan chưa được thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; xử lý một số vụ việc vi phạm còn kéo dài, không đảm bảo quy trình, thậm chí không đúng người, đúng việc; đội ngũ làm công tác KTGS được nâng cao về chuyên môn, năng lực nhưng kinh nghiệm thực tiễn nắm tình hình chưa đáp ứng yêu cầu…

Kiểm tra giám sát nghiêm minh, tạo được sự đồng thuận cao trong dân. Ảnh: Cán bộ Phường 4 (TP. Cà Mau) xuống địa bàn vận động nhân dân chỉnh trang đô thị.

Tiến sĩ Đặng Trí Thủ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng, để nâng cao chất lượng công tác KTGS cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng giám sát mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm. Tăng cường phối hợp công tác giám sát của Đảng với MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, đảm bảo thông tin đa chiều khi thực hiện giám sát. Quá trình giám sát phải đảm bảo công khai, minh bạch từ đầu vào đến đầu ra.

Đối với việc kiểm tra, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thực sự hiệu quả, góp phần phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, ông Trương Công Minh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cà Mau, nêu một số giải pháp. Theo đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không giải trình được nguồn gốc… Có như thế mới giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Kiều Minh Đấu, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chia sẻ: Người làm công tác KTGS cần nhận thức rằng giám sát thì từ xa, kiểm tra tại chỗ, có giám sát tốt mới phục vụ tốt công tác kiểm tra. Vì vậy giám sát cần đi trước một bước, khi thấy có dấu hiệu thì tiến hành kiểm tra. Việc giám sát phải nhẹ nhàng, tinh tế nhưng phải hết sức thận trọng, kiên quyết. Ông Đấu nhấn mạnh: “Người cán bộ làm công tác KTGS phải có uy tín, bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ. Trước khi bắt đầu một cuộc giám sát, người cán bộ phải có khả năng xem xét mang tính khách quan. Khi xử lý kỷ luật nghiêm minh không phải đủ mà còn thể hiện ở tính giáo dục nhằm cảnh tỉnh, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm sau này”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *