Hiểu để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ  do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam và phiên bản của các văn bản hành chính Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những tư liệu, ấn phẩm, hiện vật và bản đồ tại cuộc triển lãm, trưng bày đã khẳng định Nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Nhiều bản đồ cổ của phương Tây cũng cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.Ông Cao Hồng Lĩnh (bìa phải), Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.Đến xem triển lãm, các em học sinh được nghe các cô ở Bảo tàng tỉnh hướng dẫn và thuyết trình từng văn bản, hiện vật.Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn xem triển lãm.Những ấn phẩm và bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Dịp này, Thư viện tỉnh trưng bày nhiều tác phẩm về Hoàng Sa và Trường Sa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *