Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động

Nhận định trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng ngày 28/7.

Thừa ủy nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động cho 4 đơn vị.

5 năm qua, song hành cùng sự phát triển của tỉnh, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ) phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, đa dạng về cơ cấu, phong phú về hình thức. Đặc biệt, đang phát triển nhanh trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Toàn tỉnh hiện có trên 53.000 CN,VC,LĐ; trong đó, khu vực Nhà nước 33.769 người, khu vực ngoài Nhà nước hơn 17.000 người. Tổng số đoàn viên công đoàn 50.919 người, sinh hoạt ở 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; có 1.121 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung trên diện rộng và có chiều sâu; phong trào thi đua ngành, nghề, chuyên đề khác được triển khai, duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, năng lực sáng tạo của lực lượng đoàn viên, CN,VC,LĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai rộng rãi, duy trì thường xuyên trong các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong quản lý, xây dựng các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế cao, giá thành hạ, tăng tính cạnh tranh, giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển.

Sôi nổi phong trào thi đua “Cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức  (CB,CC,VC) “Trung thành – Trách nhiệm – Liên chính – Sáng tạo”; thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã đăng ký thực hiện 140 đề tài nghiên cứu khoa học và 21.109 sáng kiến, kinh nghiệm; các cấp công đoàn thực hiện 2.106 công trình, phần việc mang tên công đoàn…

Song song đó, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, rà soát nhu cầu đào tạo, xác định nhiệm vụ, nội dung, hình thức đào tạo để tham mưu, đề xuất với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. 5 năm qua có 40.000 lượt CN,VC,LĐ tham gia học tập các lớp, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ cho lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã thu hút đông đảo nữ CN,VC,LĐ tham gia và xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương phụ nữ tiêu biểu; góp phần xây dựng đội ngũ nữ CN,VC,LĐ có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu, làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình, là nhân tố giữ gìn và xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân (trái) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Kiên Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên, CN,VC,LĐ giai đoạn tới, ông Võ Thanh Tòng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhấn mạnh: Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở – tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp”; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “CB,CC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “CB,CC,VC nói không với tiêu cực” góp phần xây dựng người CB,CC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020 và những năm tiếp theo.

“Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, ý nghĩa xã hội cao, hiệu quả đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho CB,CC,VC và công nhân lao động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn”, ông Võ Thanh Tòng nhấn mạnh.

Dịp này, có 4 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động; 1 tập thể và 3 cá nhân được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen; 5 tập thể và 15 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải (phải) cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Thanh Tòng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *