Hiệu quả từ hệ thống “Trường học kết nối”

“Trường học kết nối” là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua mạng thông tin trực tuyến. Tại đây, một lượng lớn nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo đã được đưa vào sử dụng.

Đến thời điểm này, trên hệ thống “Trường học kết nối” có tổng số 31.131 tài khoản cấp trường, 827.917 tài khoản của giáo viên; 8.321.330 tài khoản của học sinh.

Với giáo viên, khi tham gia sẽ được nhận một tài khoản trên mạng, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và được quản lý theo đơn vị công tác. Thông qua đây, giáo viên dễ dàng tiếp cận việc đổi mới hình thức tổ chức và quản lý các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường.

Đối với học sinh, hệ thống cũng cấp một tài khoản để các em tham gia các hoạt động học tập do giáo viên xây dựng, tổ chức và quản lý trên mạng.

Học sinh có thể lựa chọn các bài học cũng như lựa chọn giáo viên trong phạm vi toàn quốc để học trên mạng; được đăng ký học cá nhân hoặc theo nhóm; được trao đổi, thảo luận với nhau và trao đổi với giáo viên để thực hiện các nhiệm vụ học tập; nộp kết quả học tập qua mạng để được giáo viên nhận xét, đánh giá.

Việc đưa hệ thống “Trường học kết nối” vào hoạt động được xem là bước đi chủ động, sáng tạo, của ngành Giáo dục nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học 2016 – 2017 đã đi được nửa chặng đường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra đối với giáo dục trung học là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Trong đó, “Trường học kết nối” tiếp tục được sử dụng trong công tác tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục trung học và giáo viên thực hiện việc ra đề kiểm tra, đánh giá theo quy trình ra đề chuẩn hóa; tổ chức ôn tập thường xuyên trong quá trình dạy học và sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, bảo đảm chuẩn bị cho học sinh lớp 12 có đủ kiến thức và kỹ năng tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *