Hòa Thành đầu tư 300 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND xã, đến thời điểm này xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM (không thực hiện tiêu chí chợ). Đường ô tô về trung tâm xã dài 7km; 100% đường trục ấp, liên ấp đã cứng hóa; trên 75% đường xóm, nhánh được bêtông hóa. 100% hộ sử dụng điện thường xuyên. 10/10 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa…

Diện mạo nông thôn xã Hòa Thành ngày càng khởi sắc.

Trong 10 năm qua, tổng các nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM trên 300 tỷ đồng.

Kiểm thực tế tại các ấp trên địa bàn xã, các tổ tiến hành thẩm định các nội dung như: các mô hình sản xuất; hoạt động của hợp tác xã; thực trạng xử lý rác thải; trạm y tế xã; hoạt động của trạm truyền thanh; cơ sở vật chất trường lớp, cảnh quan môi trường; khảo sát bằng cách lấy ý kiến ngẫu nhiên hộ dân về tình hình an ninh trật tự, vấn đề giảm nghèo…

Qua ghi nhận ý kiến đánh giá từ các tổ, ông Hồ Ngọc Tấn, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, đề nghị xã Hòa Thành sớm hoàn thiện hồ sơ để công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và tình hình an ninh trật tự. “Đồng thời rà soát, lấy ý kiến trong dân về mức độ hài lòng từ kết quả xây dựng NTM. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các thông tin trái chiều, dư luận không tốt về chất lượng xây dựng NTM”, ông Tấn lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *