Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Khai mạc triển lãm trưng bày các hình ảnh, tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, tại Trường THPT Cái Nước (huyện Cái Nước).

Diễn ra từ ngày 2 – 6/4, triển lãm trưng bày các hình ảnh, tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được thể hiện rất sinh động.

Đây là những tư liệu quý khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở Nam Việt Nam và phiên bản các văn bản hành chính nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của học sinh và nhân dân trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Đặc biệt là thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *