“Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”

Buổi trưng bày thu hút nhiều thầy cô và học sinh tham quan.

Hoạt động trưng bày được tổ chức tại khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, với hơn 100 tranh ảnh, thư tịch cổ, bản đồ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo: Hoàng Sa – Trường Sa.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa; phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam và phiên bản của các văn bản hành chính nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Đây là những tư liệu quý giá được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Hoạt động tại các trường học là nội dung được tổ chức sau khi trưng bày tại 9 huyện, thành phố. Tại mỗi điểm trường học, triển lãm diễn ra trong một tuần.

Qua đây nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp học sinh sinh viên tìm hiểu một cách chính xác về chủ quyền biển đảo dân tộc. Từ đó, giáo dục truyền thống và ý thức, xây dựng những hoạt động góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tại nhà trường.

Tuần tới, triển lãm sẽ được trưng bày tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *