“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Nghi thức cắt băng khai mạc.

Có hơn 100 tranh ảnh, thư tịch cổ, bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trưng bày. Gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam và phiên bản của các văn bản hành chính nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đây là những tư liệu quý giá được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Đại biểu và các em học sinh xem những tranh ảnh về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, được khẳng định trên Bản đồ cổ Phương Tây và trên bản đồ của Việt Nam.

Hoạt động tại các trường học được Bảo tàng tỉnh tổ chức sau khi trưng bày tại các huyện và TP. Cà Mau thành phố. Tại mỗi điểm trường học, triển lãm diễn ra trong một tuần. Qua đây nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên hiểu một cách chính xác và nâng cao ý thức góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *