Hoạt động của HĐND tỉnh: Hướng đến gây dựng được lòng tin, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri

Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện chủ trì Phiên họp Thường kỳ tháng 6 – Thường trực HĐND tỉnh.

Phiên họp lần này thông qua (lần 3) Dự thảo Chương trình Kỳ họp thứ chín – HĐND tỉnh (Kỳ họp giữa năm 2019), sẽ diễn ra trong 3 ngày (10 – 12/7/2019).

Bên cạnh những nội dung thường kỳ, dự kiến tại Kỳ họp này sẽ thông qua 16 tờ trình, đồng thời ban hành 16 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý là nghị quyết về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Cà Mau; nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau…

Một nội dung quan trọng tại Kỳ họp lần này là miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Trần Chánh Quang; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau. Kỳ họp dành phần lớn thời gian cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận tại Hội trường. 

Tại phiên họp lần này, đại biểu thông qua dự thảo Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề và cho ý kiến xử lý; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, HĐND tỉnh đang thực hiện chủ trương, trước tiên kiện toàn lại các ban HĐND tỉnh. Yêu cầu đến ngày 20/6 phải hoàn tất các nội dung trình Kỳ họp để HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra. Báo cáo tại diễn đàn phải ngắn ngọn, đầy đủ, chất lượng.

Đối với báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp, cần đi sâu vào tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Cà Mau; các bước chuẩn bị cho việc ghép xã, phường, các sở, ngành…

Trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, thông qua từng Kỳ họp, sẽ gây dựng được lòng tin, kỳ vọng của cử tri, đưa hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đúng thực chất, và nội dung, kết quả tại Kỳ họp lần này sẽ thể hiện quan điểm đó, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *