Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

5.000 cán bộ Đoàn là ủy viên BTV, ủy viên BCH Trung ương Đoàn; Trưởng, Phó cán các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đoàn; báo cáo viên cấp Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ, Ban chấp hành, cán bộ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn trong cả nước đã trao đổi chuyên đề Công tác giáo dục, Công tác tổ chức, xây dựng, Công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời trao đổi và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Giai đoạn 2017-2022, thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đại hội gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động của Đoàn, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Bên cạnh đó là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022”; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên cùng học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn; định kỳ hằng năm xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”…

Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là điều kiện để các cấp bộ đoàn cụ thể hóa Nghị quyết gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *