Hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ

Thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các hội đồng giáo xứ, họ đạo và đồng bào Công giáo khắp nơi trong khu vực Tây Nam Bộ đã tích cực thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với các thông điệp của Giáo hội Công giáo Việt Nam, từ đó phát huy được thế mạnh từ thiện, bác ái trên con đường đồng hành cùng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành chia sẻ những kết quả đạt được của đơn vị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành chia sẻ những kết quả đạt được của đơn vị, với nhiều phong trào thi đua tiêu biểu: Thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua lao động sản xuất gắn với các phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư; thi đua giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa và nhân rộng gương điển hình người tốt, việc tốt trong các họ đạo… qua đó phát huy được mối đoàn kết trong cộng đồng đoàn giáo xứ, họ đạo với các tôn giáo bạn.

Năm 2017, các họ đạo Hạt Cà Mau cũng đã có những những động thiết thực, công tác bác ái, xã hội, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho người nghèo: Xây dựng Nhà tình nghĩa, khoan giếng nước, đầu tư làm lộ, cầu bê-tông vùng nông thôn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, mổ tim cho người nghèo… với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *