Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Tại điểm cầu Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng; Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng cùng các phó chủ tịch UBND tỉnh và hơn 300 đại biểu là bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghỉ hưu; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh… cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Vượng cho biết, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nề nếp mang lại kết quả tốt. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu của Đảng trong thời gian tới.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cho biết Hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII. Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thắng lợi Nghị quyết Đại hội  XII của Đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung của Hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về 3 nội dung chính:  Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Ông Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu, sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương và tại đơn vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *