Hội thảo giới thiệu mô hình sử dụng năng lượng mặt trời

Tại hội thảo, đại diện Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc sở có liên quan báo cáo sơ lược kết quả hoàn thành xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở Sở Công thương, đánh giá hiệu quả của mô hình.

Năng lượng mặt trời được xác định là một trong các nguồn năng lượng rất dồi dào tại Việt Nam, việc khai thác và tận dụng có hiệu quả, bền vững nguồn năng lượng thân thiện với môi trường này đã và đang là mối quan tâm chiến lược của Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới.

Trước sự cần thiết của nguồn năng lượng này, Chính phủ đã có Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu rõ việc khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, an toàn và hiệu suất cao.

Tiếp theo đó, Chính phủ ban hành nhiều chính sách, chỉ thị về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là điện mặt trời. Điển hình là Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Tại Cà Mau, tháng 10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Mô hình năng lượng mặt trời được triển khai lắp đặt tại trụ sở Sở Công thương vào ngày 28/9/2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 29/10/2018, tổng mức đầu tư 800 triệu đồng. Theo đánh giá của Sở Công thương, việc triển khai mô hình ngoài việc cung cấp một phần điện năng tiêu thụ cho tòa nhà cơ quan làm việc, còn xây dựng hình ảnh trực quan cho việc tuyên truyền, khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân tham gia sử dụng điện năng lượng mặt trời. Qua đó, giảm áp lực cho ngành điện.

Theo đó, kết quả đo đạc trong 30 ngày đầu sử dụng với tổng sản lượng điện sản xuất được là  2.430kWh, trong đó tiêu thụ trực tiếp tại đơn vị là 1.620 kWh, lượng điện phát lên hệ thống điện của Điện lực là 810 kWh, tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *