Hội thảo Phong trào đấu tranh của phụ nữ Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Cà Mau đã hết lòng vì cách mạng. Sự đóng góp của các mẹ, các chị trên mọi mặt trận đã góp phần quan trọng cho cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò của phụ nữ Cà Mau trong đấu tranh chính trị trực diện với kẻ thù; đấu tranh vũ trang; trong các công tác: binh vận, tình báo, thanh niên xung phong, hậu cần, y tế cứu thương; giao bưu, văn hóa – văn nghệ, báo chí phục vụ kháng chiến…

Qua Hội thảo, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, nhi đồng và đội ngũ trí thức thấy được sự hy sinh và đóng góp to lớn của phụ nữ Cà Mau. Trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị nhằm giữ gìn, xây dựng, tôn tạo, giáo dục truyền thống của phụ nữ Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói riêng, trong lịch sử cách mạng nói chung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh: Lịch sử đã từng nhắc đến thắng lợi của cuộc cách mạng miền Nam thì không thể thiếu phong trào cách mạng quần chúng, nhất là những phong trào đấu tranh chính trị, binh vận do Hội Phụ nữ giải phóng làm nòng cốt. Các bài tham luận, các ý kiến đóng góp với nhiều góc độ, tiếp cận khác nhau sẽ cung cấp, bổ sung nhiều tư liệu quý. Đồng thời, phân tích, đánh giá làm sáng tỏ thêm giá trị, tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của “Phong trào phụ nữ tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Qua đó làm phong phú thêm kho tàng lịch sử của Đảng bộ tỉnh Cà Mau nói riêng và lịch sử phụ nữ Việt Nam nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *