Họp mặt 600 đại biểu đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo

Nhà sử học – TS. Nguyễn Khắc Thuần đã cung cấp thông tin về lược sử vùng đất Nam Bộ.

Dự buổi họp mặt có Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Trần Minh Thống; Tiến sĩ – Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng và đại diện các ban, ngành trong toàn tỉnh đến dự.

Tại các buổi họp mặt, Nhà sử học – TS. Nguyễn Khắc Thuần đã cung cấp thông tin về lược sử vùng đất Nam Bộ (Việt Nam) trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển trên cơ sở thực tiễn và khoa học.

Ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung chiến lược của Cách mạng Việt Nam; quan điểm này được cụ thể hóa bằng các chính sách thiết thực… qua đó còn khẳng định vai trò của đồng bào tôn giáo, dân tộc, chức sắc, chức việc… trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương…”.

Buổi họp mặt là cơ sở giúp các đại biểu có những nhìn nhận đúng đắn, hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất Nam Bộ; từ đó, tuyên truyền người dân, đồng bào tôn giáo, vùng sâu vùng xa, củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *