Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Ông Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, tại buổi họp mặt.

Ông Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ôn lại truyền thống của ngành: Từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng gồm 3 đồng chí.

Cơ quan kiểm tra chuyên trách có nhiệm vụ “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm, giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”. Từ đó, ngày 16/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

Ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Cà Mau được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Trước đó, công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đều được cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Từ 4 đồng chí Ban Kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời được Bộ Chính trị chỉ định vào năm 1976, đến nay, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau có từ 10-11 đồng chí, do ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm; cán bộ, nhân viên cơ quan từ 12-35 người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng yêu cầu các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát gắn với củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và tinh thông nghiệp vụ, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Dịp này, có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBKT Trung ương, 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ UBKT Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, thắp hương tại khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP. Cà Mau).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *