Hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Đầm Dơi

Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Bo trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Đầm Dơi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở làm việc tại khóm VI, thị trấn Đầm Dơi.

Trước mắt, tổ chức bộ máy được giao gồm 23 người theo Đề án vị trí việc làm.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Phát triển sự nghiệp truyền thông, văn hóa, thể thao. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác phát thanh, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở. Tổ chức, cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện…

Tại buổi lễ, UBND huyện cũng công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện. Theo đó, nhà báo Lữ Hoàng Triệu, Trưởng Đài Truyền thanh huyện giữ chức Giám đốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *