Hỗ trợ cất mới và sửa chữa 17 căn nhà “Mái ấm công đoàn”

Năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Quan tâm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hiện Công đoàn Viên chức tỉnh có gần 4.000 công chức, viên chức, lao động (gần 1.350 nữ), sinh hoạt tại 59 công đoàn cơ sở; mức thu nhập bình quân 3,8 triệu đồng/người/tháng, còn khoảng 20% công chức, viên chức, lao động thuê nhà ở hoặc ở trọ.

Vận động quỹ Mái ấm công đoàn được 233 triệu đồng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 325 triệu đồng, quỹ Ngày vì người nghèo được 208 triệu đồng; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 17 căn nhà Mái ấm công đoàn, có 11 sáng kiến của đoàn viên được công nhận, trị giá hơn 111 triệu đồng và 15 công trình, phần việc mang tên công đoàn được nghiệm thu, trị giá hơn 137 triệu đồng; giới thiệu 162 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi phát triển.

Năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh phấn đấu có 98% công đoàn cơ sở trực thuộc đạt tiêu chuẩn vững mạnh; giới thiệu từ 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi phát triển; có 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; vận động quỹ Mái ấm công đoàn đạt trên 310 triệu đồng và sửa chữa 13 căn nhà Mái ấm công đoàn trở lên; có ít nhất 13 công trình, phần việc mang tên công đoàn có hiệu quả…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3 cờ thi đua, 61 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng 108 giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *