Hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 851 căn nhà cho công đoàn viên khó khăn

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động 12 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, số công nhân, viên chức, lao động của 12 tỉnh trong cụm thi đua có trên 1 triệu người, trong đó có hơn 860 ngàn đoàn viên Công đoàn. Phần lớn công nhân, viên chức, lao động có việc làm ổn định. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đoàn viên và người lao động được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp quan tâm chăm lo.

Trong năm 2019, các cấp Công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu trên 14.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, qua đó được các cấp ủy đảng kết nạp trên 6.600 đoàn viên.

Duy trì và triển khai thực hiện tốt chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, các tỉnh hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 851 căn nhà cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở, đạt 205% kế hoạch; trong đó mỗi căn nhà xây mới hỗ trợ từ 40 – 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền tuy đã có bước đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, nhưng tỷ lệ người lao động trong các loại hình doanh nghiệp được tiếp thu, học tập còn thấp; chủ doanh nghiệp nhiều nơi chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện để Công đoàn phối hợp triển khai tuyên truyền cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp còn  “né”, chưa thật sự tham gia bảo hiểm cho công nhân…

Hội nghị đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Dịp này, Cụm bình xét khen thưởng 1 đơn vị dẫn đầu và 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau được bầu làm cụm trưởng cụm thi đua trong năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *