Hướng dẫn cán bộ Đoàn, Hội sử dụng bản đồ số hóa cụm Sông Hậu

Tại điểm cầu Cà Mau, cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn được giới thiệu khái quát về mục đích của bản đồ số hóa, thông qua sử dụng ứng dụng phần mềm trên nền tảng Facebook Messenger.

Theo đó, từng thành viên được hướng dẫn, cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản để sử dụng bản đồ số hóa cho các sản phẩm nông nghiệp trong khu vực phụ trách, nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Sau phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ cho cán bộ cấp cơ sở, ban tổ chức buổi tập huấn đã lấy ý kiến đánh giá của cán bộ cơ sở về chất lượng, công dụng của phần mềm trong quá trình sử dụng. Qua đó, chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống phầm mềm theo góp ý của cán bộ cơ sở, trước khi áp dụng trên toàn quốc.

Đây là chương trình tập huấn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức dành cho thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021, được thí điểm ở cụm Sông Hậu trước khi triển khai toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *