Hướng đi đúng từ liên kết vùng nuôi tôm có chứng nhận

Cà Mau là tỉnh tiên phong trong việc huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tham gia trong xây dựng và quảng bá thương hiệu tôm trên thị trường trong nước và thế giới.

Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong phát triển ngành hàng tôm, ngay từ năm 2016, dưới sự hỗ trợ của tổ chức ICAFIS và WWF, bằng những hoạt động cụ thể, tỉnh đã xây dựng được nhiều hoạt động liên kết, đặc biệt là liên kết chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững – công bằng; cùng với tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu xây dựng vùng nuôi có chứng nhận tại hai hợp tác xã (HTX) Tân Long và Đoàn Kết (xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi).

Trong hơn hai năm triển khai dự án tại Cà Mau, Trung tâm ICAFIS, đơn vị tài trợ dự án, cho biết, trung tâm với vai trò như “ông mai bà mối” để kết nối “nhân duyên” giữa doanh nghiệp và người dân, hướng tới khi đạt được chứng nhận ASC thì sản phẩm con tôm có thể lưu thông trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, để mối “nhân duyên” này bền vững lâu dài thì cần sự chung tay của công ty, HTX và cần có sự hỗ trợ của ban, ngành tại địa phương. Để người sản xuất quy mô nhỏ có thể tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu.

Đại diện Dự án tôm tại Cà Mau của tổ chức WWF, chia sẻ, nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC không có nghĩa là không được sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, ao nào có sử dụng kháng sinh thì phải tách biệt ra và không dán nhãn ASC và chứng minh được trong tình huống bắt buộc phải sử dụng.

Đồng thời, do còn mới nên trong quá trình triển khai chắc chắn sẽ có phát sinh, tuy nhiên quan trọng là những khó khăn đó những người tham gia có cởi mở với nhau để cùng tháo gỡ hay không.

Hiệu quả mô hình qua hơn 2 năm đã kiểm chứng, vấn đề ở đây là những tồn đọng và giải pháp tháo gỡ đã được nhiều đại biểu tham gia hội nghị đặt ra. Khung pháp lý vẫn chưa có giá trị cao trong chuỗi liên kết; sự liên kết giữa các bên còn lỏng lẻo, chưa thật sự chặt chẽ; các thành viên trong HTX và các đối tác vẫn chưa xích lại gần nhau…

Đây là những cơ sở quan trọng để Hội thảo cùng bàn giải pháp và tìm hướng đi đúng đắn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *