Huyện Đầm Dơi có thêm trường trung học cơ sở đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia

Quang cảnh Trường THCS Tạ An Khương Nam

Trường THCS Tạ An Khương Nam, xã Tạ An Khương Nam được quy hoạch và xây dựng mới, với diện tích 4.500 m2, hơn 400 học sinh, bình quân hơn 11 m2/ học sinh. Giáo viên nhà trường đạt chuẩn qua đào tạo, trong đó, trên chuẩn chiếm tỷ lệ hơn 76%, số giáo viên giỏi các cấp chiếm tỷ lệ khá cao. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, tỷ lệ học sinh khá hơn 31%, giỏi hơn 12%, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được đầu tư theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *