Kết quả bước đầu việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tại Hội nghị báo cáo kết quả bước đầu về việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: Các địa phương trong tỉnh cần rà soát, sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên thật chính xác, kỹ lưỡng, cụ thể và chi tiết. Nếu trong quá trình thực hiện, các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc thì phải báo cáo ngay để tìm hướng giải quyết hợp lý. Trong việc rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên thì phải rà soát tổng thể, kể cả biên chế, chứ không riêng giáo viên hợp đồng, có như vậy ngành Giáo dục mới nâng cao chất lượng.

Năm học 2017 – 2018, cấp học mầm non có 121 trường, 303 điểm lẻ với 34.264 cháu, bình quân 28,7 cháu/lớp, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 2.343 người; cấp tiểu học có 256 trường, 333 điểm lẻ, tổng số học sinh là 108.131 em, 4.308 lớp, bình quân 25,1 em/lớp, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 7.686 người; cấp THCS có 119 trường, 11 điểm lẻ, 64.515 học sinh, 1.812 lớp, bình quân 35,6 em/lớp, 4.432 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Sau kết quả sắp xếp năm học 2018 – 2019, tính đến ngày 10/8, đối với cấp mầm non giảm 31 điểm lẻ, giảm 1.131 cháu, giảm 40 lớp.

Tính theo định mức Thông tư 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 3.113 người, biên chế 2.603 người, biên chế được giao 2.234 người, số người hiện có 2.357 người (thừa 123 người), nhưng nếu theo Thông tư 06 thì thiếu 756 người.

Đối với cấp tiểu học, giảm 7 trường, giảm 113 điểm lẻ, tăng 4.314 học sinh, giảm 592 lớp, bình quân 30,3 em/lớp, số người hiện có 7.663 người, biên chế 7.044 người (thừa 278 người), so với Thông tư 16 thừa 560 người.

Đối với cấp THCS, tăng 2 trường, giảm 6 điểm lẻ, tăng 2.966 học sinh, giảm 165 lớp, bình quân 41 em/lớp. Có 4.220 biên chế, biên chế được giao 4.159 người, số người hiện có 4.431 người, định mức theo Thông tư 16 là 4.340 người. Số người hiện có so với biên chế được giao thừa 272 người và thừa 91 người so với định mức Thông tư 16.

Về kết quả tổng hợp rà soát bước đầu đội ngũ giáo viên, nhân viên khối trường trực thuộc Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017 – 2018, có 33 trường, 33.120 học sinh, 908 lớp, bình quân 36,98 em/lớp đối với cấp THPT, 37,63 em/lớp đối với cấp THCS. 1.942 biên chế được giao, biên chế hiện có 1.856, biên chế chưa tuyển dụng là 86.

Kết quả sau rà soát, có 33 trường, 37.878 học sinh, 920 lớp, cấp THPT bình quân 43,01 học sinh/lớp, cấp THCS bình quân 42,07 học sinh/lớp. Theo định mức Thông tư 16 là 2.367 người, biên chế hiện có so với Thông tư 16 còn thiếu 511 người, số người hiện có còn thiếu 247 người so với Thông tư 16.

Sau khi sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ giáo viên theo vị trí việc làm với tinh thần giữ ổn định, sắp xếp hợp lý, ngành Giáo dục cũng đã đưa ra phương án sắp xếp, sàng lọc, xem xét đến nhiều yếu tố như về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình…

Tại Hội nghị, nhiều địa phương cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc như không nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc xóa điểm lẻ, về biên chế giáo viên, sắp sĩ số học sinh/lớp, kinh phí hoạt động, phòng học và bàn ghế không đúng chuẩn quy định.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Trước khi chủ trương rà soát, sắp xếp lại trường, lớp học, đội ngũ giáo viên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng và tính toán phương án triển khai hợp lý, đúng quy định. Việc sắp xếp trường, lớp học, chỉ xóa những điểm lẻ không còn phù hợp. Rà soát thật kỹ nguyên nhân thừa, thiếu biên chế của từng vị trí, cấp học, môn học cụ thể. Giao từng trường, từng huyện và thành phố chủ động sắp xếp, lựa chọn cán bộ, giáo viên, nhân viên, cần ưu tiên những người đủ chuẩn, công tác tốt. Còn lại những người dôi dư, không đủ chuẩn, không đảm bảo sức khỏe…thì tạo điều kiện chuyển qua làm công việc khác hoặc giảm biên chế theo quy định. Sau khi ổn định giảng dạy, xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Nếu phát hiện địa phương, đơn vị thực hiện không đúng, không nghiêm việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên theo chỉ đạo sẽ bị xử lý nghiêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *