Kết thúc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thừa ủy quyền, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Nguyễn Văn Bé trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong đợt Tổng điều tra.

Công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã kết thúc thắng lợi.

Kết quả điều tra toàn tỉnh có 1.463 địa bàn, với tổng số hộ là 233.257 hộ điều tra toàn bộ.

Tổng số nhân khẩu điều tra là 896.140 người; trong đó: 674.250 người trong độ tuổi lao động. Ngoài ra, toàn tỉnh đã điều tra 95 trang trại, 82 phiếu xã và 1.251 hộ công nhân ở nông thôn.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 kinh phí bình quân trên phiếu, biểu điều tra có tăng lên nên các mặt công tác từ chỉ đạo đến tuyên truyền và thực hiện điều tra được đẩy mạnh. Từ đó đã thực hiện đúng tiến độ, thời gian và đảm bảo chất lượng công tác Tổng điều tra.

Mặc dù vẫn còn vướng mắc, sai sót nhưng đây là một thành quả đáng trân trọng của gần 2.600 lực lượng tham gia.

Kết quả, Tổng điều tra là nguồn thông tin quý giá không những phục vụ cho Trung ương mà còn phục vụ cho các địa phương trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như huy động và phát huy hợp lý thế mạnh của từng địa phương.

Một số khó khăn được nhìn nhận đó là: Khi có vấn đề nghiệp vụ bổ sung, thay đổi, thì Ban Chỉ đạo Trung ương cần có công văn triển khai kịp thời và nhanh chóng. Cấp phát phiếu điều tra cần đầy đủ và kịp thời hơn; hướng dẫn sử dụng kinh phí rõ ràng, phù hợp với từng địa phương.

Dịp này, có 15 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *